Over ’t Moller

Zachte landing

Hartstikke spannend, een nieuwe school. Nieuwe vakken, nieuwe docenten en natuurlijk nieuwe klasgenoten. Je wilt je vast zo snel mogelijk thuis voelen. Gelukkig is de eerste week van het brugklasjaar een introductieweek. Heel die week zit je in hetzelfde lokaal bij je eigen mentor. Je krijgt uitgebreid uitleg over je vakken en het rooster. Daarnaast doe je allerlei groepsactiviteiten met je klas, zoals een sportmiddag en een circusmiddag, waarbij je veel met elkaar samenwerkt. Zo leer je elkaar goed kennen en wordt het snel gezellig! De week erna zijn jullie met zijn allen helemaal klaar voor het echte schoolleven op het Moller.

Leerlingbegeleiding & ondersteuning

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is een belangrijke docent die jou en je klasgenoten helpt om je snel thuis te voelen op school. Elke week staat er een mentoruur op je rooster. Daar werk je aan studievaardigheden, want het is belangrijk dat je bij al dat huiswerk leert hoe je dat op een goede manier kunt aanpakken. Maar de mentor is ook een belangrijke persoon bij wie je terecht kunt als het even niet zo goed gaat met jou of met de klas. Hij of zij gaat dan samen met jou en eventueel je ouders op zoek naar een oplossing.

 

Passend onderwijs
Elke leerling heeft wel eens hulp nodig bij het leren. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of begeleiding bij het maken van huiswerk, voor de ander is dat een extra uitdagende opdracht bij aardrijkskunde. Misschien heb jij last van dyslexie of heb je moeite om je goed te concentreren, iemand anders heeft dan weer behoefte aan een luisterend oor omdat het bijvoorbeeld thuis niet lekker gaat.

Voor de meeste zaken kun je terecht bij je mentor of de vakdocent, bij de teamleider van de brugklas of bij de leerlingbegeleider. Maar soms lukt het leren echt niet. Misschien is er dan iets anders aan de hand. Als we er samen met jou en je ouders niet uitkomen, word je aangemeld bij het ondersteuningsteam. Zij bekijken welke begeleiding of ondersteuning nodig is. De ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met allerlei hulpverleners van binnen en buiten de school en kan samen met hen een plan maken. Op die manier kan jij, met wat extra hulp, gewoon verder met je schoolwerk. Dat heet passend onderwijs!

Het Mollerlyceum is een kleine, gezellige school met een goede sfeer waar ongeveer 650 leerlingen onderwijs op maat aangeboden krijgen. Het onderwijsaanbod bestaat uit havo, atheneum en gymnasium. Het Moller is een school waar leerlingen echt iets te kiezen hebben en waar je als leerlingen kan zijn wie je bent.

Ons motto ENJOY LIFE is voelbaar. Dit betekent dat je naast hard leren een leuke schooltijd verdient.

 

Organisatiestructuur
Het Mollerlyceum maakt deel uit van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, één van de grotere werkgevers op het gebied van voortgezet onderwijs in ons land. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs kent het Mollerlyceum de langste geschiedenis van alle Noord-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs. De raad van bestuur van OMO is het bevoegd gezag. De heer J. Kusters is de voorzitter van de raad van bestuur van OMO en is bereikbaar via 013 – 5955500. Het hoofdkantoor van OMO is gevestigd aan de Spoorlaan 171, 5038 CB te Tilburg. Het postadres is: Postbus 574,
5000 AN Tilburg. Internetadres en mailadres zijn www.omo.nl en info@omo.nl.

Schoolleiding
Het Mollerlyceum wordt geleid door de rector dhr. Frankemölle en door de directeur dhr. Looijen. Samen met de teamleiders, docenten en collega’s van ondersteunende diensten, verzorgen zij het onderwijs en de begeleiding aan de leerlingen.

Het Mollerlyceum heeft een actieve ouderraad die ongeveer 5 keer per jaar vergadert. Tijdens die vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken die op dat moment op school spelen. De schoolleiding brengt punten in waarover ze graag de mening van de ouders hoort en de ouders leggen problemen en vragen over algemene schoolse zaken voor aan de schoolleiding. Verder verleent de Ouderraad medewerking aan diverse activiteiten die binnen de school worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de open dag en de diploma-uitreikingen. Op die manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen van het Moller. Contact met de ouderraad is mogelijk via ouderraad@mollerlyceum.nl

Docenten doen natuurlijk hun best om alles goed aan je uit te leggen tijdens de les, maar soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Wie is daarvoor nou beter geschikt dan één van onze eigen bovenbouwleerlingen? Zij hebben tenslotte alles al een keer moeten leren en er is altijd wel iemand die juist heel goed is in het vak waar jij moeite mee hebt. Onze leerlingen in de bovenbouw geven zich er speciaal voor op omdat ze het leuk vinden om je te helpen. Zo kom je samen verder!

Vacatures

Jubileumlied 100 jaar Moller

Wist je dat leerlingen en oud-leerlingen samen een eigen Moller-lied hebben gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan? Doe gerust een dansje!

Past het Moller bij jou?

Als je van het leven houdt, pas je bij ’t Moller. We begrijpen dat je schooltijd leerzaam is. maar tegelijkertijd ook leuk kan zijn. Vandaar enjoy life. Past het ook bij jou?

Open Dag