Wordt het havo of vwo?

Het Mollerlyceum kent twee soorten brugklassen: een havo en een vwo-brugklas. Op basis van het advies van de basisschool bepalen wij samen met jou en je ouders welke klas het beste bij jou past. Gaat leren jou gemakkelijk af, ben je heel gemotiveerd en nieuwsgierig en heb je het juiste advies, dan kun je ook nog kiezen voor de vwo+ route.

Welk topprogramma past bij jou?

Als je de keuze hebt gemaakt voor de havo brugklas of de vwo-brugklas, kun je gaan nadenken over het topprogramma. Iedere leerling kiest in de brugklas voor een topprogramma. Dit zijn lessen in vakken waarin je geen examen doet, maar waarin je wel veel andere belangrijke en leuke dingen leert. Je werkt samen met leerlingen uit andere brugklassen aan uitdagende opdrachten en projecten en je gaat een dag op excursie. Je volgt deze lessen het hele jaar op een vast moment in de week. Alle topprogramma’s

Havo

Veel leerlingen komen bij ons op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) terecht. Hier werken enthousiaste docenten die je voorbereiden om na vijf jaar door te stromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je krijgt les in Nederlands, Engels en andere verplichte vakken, maar je gaat ook letterlijk naar buiten om te zien hoe theorie in de praktijk werkt. Zo hebben we veel projectweken waarin je met elkaar en van elkaar leert en waarin we ook naar bedrijven gaan om te zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en klaar zijn voor de toekomst. Je kunt mee op reis om te zien hoe het leven in het buitenland er uit ziet.

Halverwege de derde klas kies je voor het vervolg in klas 4 één van de onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Zo bereiden we je zo goed mogelijk voor om na de havo een mooi beroep te leren. Na de havo kun je ook doorstromen naar klas 5 van het atheneum.

Voor (heel) goede havo leerlingen: Tweefasen-vwo

Op het Moller kun je in bepaalde gevallen na de derde klas het Tweefasen-vwo (2FV) volgen. Ben je een goede havoleerling die bovengemiddeld scoort en veel ambities heeft om voor een vwo-diploma te willen gaan, kun je in de vierde klas lessen samen met leerlingen van vwo 4 volgen. In de vijfde klas vwo doe je havo-examen en daarna kun je doorgaan in vwo 6 om je vwo-diploma te halen.

Mollerlyceum

VECON business school

Het Mollelyceum is de enige VECON-gecertificeerde school in de regio. In de onder- en bovenbouw werk je samen in groepjes aan een opdracht, bijvoorbeeld een minionderneming. Verder bieden we modules aan gericht op ondernemerschap en beroep. Je kunt werken aan deelvaardigheden zoals omgang met de computer (Word. Excel. PowerPoint) of het voeren van een administratie. Meer weten?

Vecon

Jet-Net school

Het Mollerlyceum is een Jet-Net school en maak deel uit van hét jongeren en technologienetwerk van Nederland. Zit je in de derde klas, dan zul je regelmatig geïnspireerd worden door gastcolleges en practica bij Shell Moerdijk. Ga je mee?

Jet-Net

Vwo: atheneum of gymnasium

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt na de brugklas nog vijf jaar. Het is een opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit. Binnen het vwo kun je kiezen voor atheneum of gymnasium. Kies je voor het gymnasium,  dan volg je vanaf de tweede klas Latijn en heb je in de derde klas ook Grieks. In de bovenbouw volg je een specifiek programma over klassieke kunst en cultuur.

Halverwege de derde klas kies je voor het vervolg in klas 4 één van de onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volg je in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken.

Het plustraject (vwo+)
Sommige leerlingen leren makkelijk en hebben minder tijd nodig om alle opdrachten te maken of leerstof te herhalen. Als jij zo’n leerling bent dan kun je het plustraject volgen. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van enkele flexuren: je volgt dan geen gewone les, maar werkt met een klasgenoot of een groepje aan een plusproject. Dit kan je zelf kiezen, of je vraagt een bijzondere opdracht aan één van je vakdocenten.

 

TweeFasen-vwo
Op het Moller kun je in bepaalde gevallen na de derde klas het Tweefasen-vwo (2FV) volgen. Kort gezegd is dit een route waarbij je op weg naar het vwo-diploma onderweg in vwo 5 het havodiploma haalt. Het is een leerroute die is bestemd voor leerlingen met een bevorderingsbewijs voor havo 4 maar als havoleerling bovengemiddeld scoren en bovendien veel ambities hebben om voor een vwo-diploma te willen gaan. Ben je zo’n leerling, dan kun je in de vierde klas alle lessen samen met leerlingen van vwo 4 op vwo-niveau volgen. In de vijfde klas vwo doe je havo-examen en daarna kun je doorgaan in vwo 6 om je vwo-diploma te halen. Voor de vwo-leerling biedt dit een verrijking doordat elementen uit het havo-programma in het vwo-programma zijn gevoegd. Dit zorgt voor een bredere kennis en kijk op vakken. Het geeft leerlingen vanaf jaar 4 al meer voorbereiding op het werken met vaardigheden die breed toepasbaar zijn in de lessen en die een voorbereiding zijn op het examen.

 

Versneld vwo
Heel soms gebeurt het dat een leerling zo snel en goed kan leren dat het programma van de onderbouw van het vwo in twee jaar gevolgd kan worden in plaats van drie jaar. De totale vwo opleiding duurt in dat geval vijf jaar in plaats van zes jaar. Het is dan wel belangrijk dat je goed bent in zelfstandig werken want je volgt een aparte (leer)route in je eigen klas.

Econasium

Doe je vwo? Ben je goed in wiskunde? Heb je belangstelling voor economie? Econasiumleerlingen bezoeken congressen en economische instellingen. Een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Wetenschappers van Tilburg University ondersteunen bij je profielwerkstuk. meer weten?

Econasium

VECON business school

Het Mollerlyceum is de enige VECON-gecertificeerde school in de regio. In de onder- en bovenbouw werk je samen in groepjes aan een opdracht, bijvoorbeeld een minionderneming. Verder bieden we modules aan gericht op ondernemerschap en beroep. Je kunt werken aan deelvaardigheden zoals omgang met de computer (Word. Excel. PowerPoint) of het voeren van een administratie. Meer weten?

Vecon

Jet-Net school

Het Mollelyceum is een Jet-Net school en maak deel uit van hét jongeren en technologienetwerk van Nederland. Zit je in de derde klas, dan zul je regelmatig geïnspireerd worden door gastcolleges en practica bij Shell Moerdijk. Ga je mee?

Jet-Net

Samenwerking met Lyceo

We zijn, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten de mogelijkheid om op school een examentraining te volgen tegen een gereduceerd tarief. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma. Ook buiten de school zijn er verschillende organisaties waar uw kind, indien gewenst, een examentraining kan volgen. Het staat u vanzelfsprekend vrij om (ook) daar voor te kiezen.

 

Over de examentraining

Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil besteden. Een examentraining duurt, afhankelijk van de gekozen training, 2 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining.

 

Goed om te weten tarieven:

 • Examentrainingen vinden plaats op zowel het Mollerlyceum, als het Roncalli. Gelieve hier bij de aanmelding goed op te letten.
 • Vakken hebben een minimum aantal deelnemers, bij niet voldoende deelnemers wordt de betreffende cursus niet gegeven.
 • Een trainingsweekend kost normaliter €-

In deze turbulente tijd, is er een eenmalig tegemoetkoming van de school  van €78.- per leerling.

Dit bedrag wordt gerestitueerd na het volgen van de training.

 

Aanmelden

De examentrainingen vinden plaats op 20 maart t/m 11 april. Een examentraining duurt, afhankelijk van de training, 2 dagen. Aanmelden kan via www.lyceo.nl/moller

Leerlingenraad

Wij waarderen enorm het meedenken van onze leerlingen. Vandaar een oproep op een nieuwe leerlingenraad te vormen.

Holland van Boven (SBS6)

SBS6 kwam boven onze stad vliegen en nam een kijkje bij ons fantastische school!